Dotacje UE

Radio Taxi 919 Sp. z o.o., na podstawie zawartej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, otrzymała wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – działanie 3.4 – dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu było utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.

  • Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Radio Taxi 919 Sp. z o.o.
  • Numer projektu: POIR.03.04.00-12-0309/20-00
  • Wartość projektu: 270 779,40 zł

Projekt w całości finansowany był z Funduszy Europejskich