Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora. I. DEFINICJE 1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://radiotaxi919.pl/ 2. Serwis zewnętrzny – serwis internetowy partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora 3. Administrator – Radio Taxi 919 Spółka z […]

Regulamin Sklepu

I. DEFINICJE 1. Administrator danych osobowych – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. 2. eVoucher – dokument w formie elektronicznej, uprawniający do realizacji zakupionej Usługi, wygenerowanej uprzednio za pośrednictwem Sklepu, przesłany Klientowi przez Usługodawcę na wskazany adres mailowy. 3. Klient – zarówno Kupujący, jak i Konsument. […]

Regulamin aplikacji

Niniejszy Regulamin Aplikacji dotyczy Korporacji Radio Taxi 919 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz współpracujących z nią Taksówkarzy i Pasażerów korzystających z jej usług za pośrednictwem Aplikacji Radio Taxi 919 Kraków licencjonowanej przez OPST.pl. I. DEFINICJE POJĘĆ 1. Aplikacja – oprogramowanie na urządzenia mobilne pozwalające na zamawianie Usług przewozu osób i zawieranie umów […]

Cennik usług Radio Taxi 919

TAXI OSOBOWE Opłata początkowa (za wynajęcie taksówki i przejazd pierwszego odcinka) 7,00 zł Taryfa 1 (opłata za przejazd 1 km w dni powszednie w godz. 6:00 – 22:00) – I strefa 2,80 zł Taryfa 2 (opłata za przejazd 1 km w godz. 22:00 – 6:00 oraz w niedziele i święta) – I strefa 4,00 zł […]

Dotacje UE

Radio Taxi 919 Sp. z o.o., na podstawie zawartej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, otrzymała wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – działanie 3.4 – dotacje na kapitał obrotowy. Projekt dotyczył wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek […]

Polityka prywatności

Opisane w niniejszej Polityce Prywatności zasady mają zastosowanie do osób (dalej „Użytkowników”) korzystających z aplikacji służącej do zamawiania usług przewozu i zawierania umów o przewóz osób lub rzeczy taksówką, w tym również dokonujących płatności (dalej „Aplikacja”), osób zamawiających usługę przewozu i zawierających umowy o przewóz osób lub rzeczy taksówką, w tym również dokonujących płatności, poprzez […]