Aktualności

licencja taxi

Licencja na taksówkę – jakie uprawnienia?

Co powinien zrobić przyszły taksówkarz, żeby móc rozpocząć pracę? Czy musi zakładać działalność gospodarczą? Czy sam musi załatwić formalności związane z uzyskaniem licencji na taksówkę? Jakie uprawnienia daje posiadanie takiej licencji? Nie trzeba mieć działalności. Można być pracownikiem u kogoś, kto posiada licencję taxi. Choć najczęściej jest tak, że zakłada się własną działalność – taką licencję uzyskuje przedsiębiorca, który spełnia warunki określone w ustawie.

Jakie wymagania należy spełnić, aby móc być taksówkarzem?

Zajmowanie się transportem drogowym jest możliwe pod warunkiem ukończenia 21. roku życia. Konieczne jest prawo jazdy kategorii B oraz przejście badań lekarskich. Ważne jest, aby uzyskać zaświadczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych. Ponadto kandydat nie może być skazany wyrokiem prawomocnym sądu za przestępstwa. Wymagania, jakie musi spełnić taksówkarz, są określone w przepisach prawa ruchu drogowego.

Niestety nie ma – już – wymogu ukończenia kursu; profesja została „uwolniona”. To dlatego tak ważnym jest, aby korzystać z usług zaufanego przewoźnika taxi. Zatrudnieni tam kierowcy to taksówkarze profesjonalni o wieloletnim doświadczeniu. Mimo tego, że wymogu ukończenia specjalistycznego egzaminu już nie ma, tradycyjni przewoźnicy dalej zachowali dobry zwyczaj szkolenia swoich kierowców.

Czy taksówkarz musi mieć licencję?

Jak wspomnieliśmy na początku, nie jest konieczne posiadanie licencji – można być zatrudnionym przez kogoś, kto ją ma. To jednak przydatne pozwolenie, warto więc zainteresować się związanymi z jego uzyskaniem formalnościami.

Konieczne jest złożenie wszystkich potrzebnych dokumentów w odpowiednim organie zależnym od miejsca zamieszkania – licencja jest wydawana na określony pojazd i teren działania. Za wydanie licencji na obszar gminy – a także za wydanie decyzji odmownej, zmienienie i cofnięcie jej – odpowiada wójt, burmistrz lub prezydent miasta (zależne od charakteru gminy). Czy to kosztuje? Owszem, za wydanie licencji należy uiścić opłatę. Zależnie od okresu, na jaki zostaje udzielona będzie to od 200 do 300 złotych.