Radio Taxi 919 – oferta dla firm

  • Głównym atutem naszej korporacji taxi, który zasługuje na szczególną uwagę jest profesjonalny system przejazdów bezgotówkowych – który działa w ramach ogólnopolskiego systemu Taxi360. Platforma ta dopuszcza dwa sposoby regulowania opłaty za przejazd: przy użyciu bezgotówkowej karty klienta lub tzw. eVouchera. Każdą z posiadanych kart można dowolnie przyporządkować do jej posiadacza, personalizując dodatkowo o dane osobowe pracownika. Istnieje możliwość ustalenia limitu kwotowego na przejazdy dla firmy lub dla każdej z kart. Oferowane przez system eVouchery to specjalne ośmiocyfrowe kody służące do jednorazowego przejazdu. Dedykowane są szczególnie dla osób, które nie posługują się na stałe kartami klienta, a także w przypadku przesyłek lub w ramach np. różnych projektów. Wygenerowany eVoucher może zawierać dodatkowy opis zawierający np. dane osoby, której został przekazany lub inne dowolne informacje. eVoucher można wydrukować lub wysłać w formie wiadomości e-mail.
  • System posiada funkcję eksportu danych do arkuszy kalkulacyjnych, co ogromnie ułatwia rozliczenia. Oferuje poza tym zestawienia statystyczne, z podziałem na między innymi: zestawienie przewozów, raport użycia kart lub wykorzystane eVouchery.
  • Dodatkowo w ramach zawartej umowy z Radio Taxi 919 w Krakowie można korzystać z przejazdów bezgotówkowych na podstawie kart i eVoucherów w innych miastach w Polsce (np. w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie). Rozliczenia odbywają się na podstawie jednej faktury VAT w miesięcznych okresach rozliczeniowych za całość świadczonych usług z wydłużonym terminem płatności nawet do 45 dni od daty wystawienia faktury. Dzięki szczegółowemu zestawieniu dołączanemu do niej dajemy możliwość pełnej weryfikacji kwoty wskazanej na fakturze.
flota taxi
mapa

KORPORACJE WSPÓŁPRACUJĄCE

  • WARSZAWA (Glob Cab Taxi) +48 22 196-68, +48 666 00 96 68
  • WROCŁAW (Radio Taxi Serc) +48 71 196 29, +48 71 363 37 37,
  • GDAŃSK (Super Hallo Taxi)  +48 58 191-91,
  • OLSZTYN (Taxi Green) +48 89 191 92, +48 89 533 00 30
  • SZCZECIN (Taxi 4 You) +48 91 194-64, +48 91 4 833 833
  • POZNAŃ (Lux Taxi) +48 61 196-62, +48 501 55 11 90 – tylko vouchery
  • Łódź (MPT) +48 42 191-91 – tylko vouchery

Więcej informacji można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

tel. 12 410 76 60

tel. 12 410 76 72

 

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji o Taxi360taxi_360-01