Szanowni Państwo,
Taksówkarze sieci Radio Taxi 919,

 

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych możliwości, podjęliśmy decyzję o obniżeniu w miesiącu kwietniu opłat należnych Spółce do minimum.

 

Koszty utrzymania Spółki nie obniżyły się w znaczący sposób. Dla naszej korporacji większość propozycji z tzw. tarczy antykryzysowej polega jedynie na odłożeniu w czasie naszych zobowiązań, a nie ich umorzeniu, jak to jest w przypadku Waszych jednoosobowych działalności. Będzie nam zatem niezwykle trudno i ciężko, ale wiemy, że epidemia nie będzie trwała wiecznie. Dziękujemy więc tym, którzy z nami zostaną. Mamy nadzieję, że wspólnie przetrwamy ten trudny czas.

 

OBNIŻAMY ABONAMENT DO 180 zł wszystkim kierowcom, którzy złożą oświadczenie, że w kwietniu nie będą pobierać zleceń.

Oświadczenie należy wysłać mailem na adres biuro@radiotaxi919.pl do końca marca. Przykładowa treść: Oświadczam, że w miesiącu kwietniu 2020 r. nie będę pobierał zleceń. Jan Kowalski nr boczny 0001.

 

OBNIŻAMY ABONAMENT 300 zł wszystkim kierowcom, którzy w kwietniu będą pobierali zlecenia.

Mamy świadomość, że obecnie ciężko ze zleceniami. Jednak zapotrzebowanie na usługi taksówkowe nadal jest i klienci „dzwonią”. Wiele firm w ostatnich dniach wręcz dopytuje, czy nadal świadczymy usługi np. przesyłki. Liczymy zatem, że w ciągu najbliższych kilkunastu dni ilość zleceń będzie wzrastać.

Obniżenie do 300 zł nie wymaga składania żadnych oświadczeń itp..

 

UMOWY NIESTANDARDOWE

 • abonament „połówkowy” (tj. 15 dni za 510 zł) – kwota abonamentu zostaje obniżona do 300 zł, ale z zachowaniem możliwości pracy przez maksymalnie 15 dni
 • abonament „promocyjny” (tj. pierwsze 3 miesiące za 400 zł) – kwota abonamentu zostaje obniżona do 300 zł, ale okres promocyjny nie będzie wydłużony
 • abonament „dniówkowy” (tj. 180 + 25 zł) – opłaty pozostają na dotychczasowych zasadach

 

ROZWIĄZANIE UMOWY

Kilkunastu kierowców złożyło już wypowiedzenia. W pełni szanujemy ich decyzję. Zależy nam jednak na tych osobach, które z nami pozostają i tak samo jak my wierzą, że epidemia się skończy.

Nie wprowadzamy więc żadnych obniżek za kwiecień dla osób, którzy się z nami rozstają i są już w okresie wypowiedzenia. Takie osoby mogą oczywiście skorzystać ze standardowych obniżek wynikających z Regulaminu pracy sieci:

 • mogą skorzystać w kwietniu z tzw. urlopu, jeśli nie korzystali z niego w 2020 r., i po złożeniu odpowiedniego wniosku opłaty będą obniżone do kwoty 425 zł. Wniosek urlopowy należy przesłać mailem na adres biuro@radiotaxi919.pl
 • jeśli zawieszą działalność gospodarczą na cały kwiecień, wtedy opłaty należne Spółce wyniosą tylko 180 zł (tylko opłaty stałe). Warunkiem jest jednak, by zawieszenie działalności było widoczne na stronach CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Pomimo zamkniętych urzędów istnieje możliwość formalnego zwieszenia działalność np. przy użyciu profilu zaufanego,
 • uwzględniane będą również zaświadczenia lekarskie (tzw. L4) o niezdolności do pracy wg standardowych zasad tj. L4 na okres minimum 14 dni – abonament 425 zł, L4 na okres 30 dni – abonament 180 zł.

 

Jeśli ktoś chce wycofać wypowiedzenie i pozostać w firmie na warunkach zaproponowanych powyżej (180 zł lub 300 zł) może to zrobić w każdej chwili.
Prosimy o wysłanie odpowiedniej informacji na adres biuro@radiotaxi919.pl

Wypowiedzenie umowy w obecnej sytuacji następuje tylko według ogólnych warunków umowy, którą każdy podpisał. Zgodnie z nimi wypowiadamy umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego. Zatem wypowiedzenie złożone w marcu powoduje rozwiązanie umowy na koniec kwietnia. Nie ma możliwości „natychmiastowego” rozwiązania umowy czy „za porozumieniem stron”.

 

Z kierowcami, którzy złożyli pismo o wypowiedzeniu umowy skontaktujemy się indywidualnie w celu ustalenia sposobu i terminu zwrotu terminala POS i karty wjazdowej na Dworzec PKP oraz rozliczania kaucji i innych zobowiązań.

 

W imieniu Spółki

Zarząd Radio Taxi 919 Sp. z o.o.
Marcin Zych – Prezes Zarządu
Tomasz Gruszecki – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Radio Taxi 919 Sp. z o.o.
Robert Bujak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Basta – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Olaf Gwóźdź – Sekretarz Rady Nadzorczej


 

OSŁONY ANTYBAKTERYJNE TAXI

 

W związku z koniecznością zabezpieczenia
przez ewentualnym ryzykiem zarażenia koronawirusem
podczas wykonywania usług taksówkowych przygotowaliśmy

OFERTĘ OSŁON ANTYBAKTERYJNYCH TAXI

 

Osłony wykonane są ze sztywnego przezroczystego materiału o grubości 0,7 mm.

W ofercie są dwa modele:

 • Wersja mała: wymiary: 1350 x 900 mm (szer. x wys.)
 • Wersja duża: wymiary: 1388 x 950 mm (szer. x wys.)

 

Osłony są montowane do zagłówków i foteli przy użyciu opasek zaciskowych. Szczegółowe informacje poniżej.

 

Osłony zostaną zamówione przez Radio Taxi 919. Korporacja częściowo pokryje koszty.

KOSZT ZAKUPU DLA KIEROWCY:
42 zł netto (51,66 zł brutto)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie zamówienia z podaniem ilości osłon oraz rozmiaru na adres marcin.zych@radiotaxi919.pl lub tomasz.gruszecki@radiotaxi919.pl

Prosimy o jak najszybsze składanie zamówień. Termin: do 31 marca br. (wtorek).

Szczegółowe informacje wraz ze zdjęciami i wymiarami znajdują się w treści przesłanego e-maila. Prosimy więc o sprawdzenie swojej poczty elektronicznej.


ROZLICZENIE VOUCHERÓW ZA MIESIĄC MARZEC 2020

Informujemy, że vouchery z miesiąca marca 2020 należy rozliczyć do dnia 01 kwietnia 2020 (środa) do godz.13.00.

Przypominamy, że w obecnej sytuacji Biuro Spółki pozostaje zamknięte do odwołania. Prawidłowo wypełnione vouchery należy więc pozostawić w skrzynce na listy przy wejściu do siedziby Spółki.

Vouchery dostarczone po terminie ze względu na fakturowanie lub te nieprawidłowo wypełnione (data, kwota, dane kierowcy, dane karty, podpis pasażera, trasa przejazdu) nie będą mogły zostać rozliczone.


ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM COVID-19
WPROWADZENIE ZASAD
BEZPIECZEŃSTWA W RADIO TAXI 919

 

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 oraz coraz większym potencjalnym ryzykiem zakażenia informujemy, że

BIURO SPÓŁKI RADIO TAXI 919
ZOSTAJE ZAMKNIĘTE DO ODWOŁANIA.

We wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Spółki prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

KSIĘGOWOŚĆ: tel. 12 410 76 72
e-mail: biuro@radiotaxi919.pl

CENTRALA: tel. 12 419 00 00
e-mail: centrala@radiotaxi919.pl

ZARZĄD:
Prezes Zarządu Marcin Zych tel. 508 13 13 26
e-mail: marcin.zych@radiotaxi919.pl
Wiceprezes Zarządu Tomasz Gruszecki tel. 604 329 827
e-mail: tomasz.gruszecki@radiotaxi919.pl

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA BIURA RADIO TAXI 919:

W związku z zagrożeniem koronawirusem ograniczamy do niezbędnego minimum nasze wzajemne kontakty w Biurze Spółki:

 • wprowadzony zostaje całkowity zakaz przebywania niezatrudnionych osób w siedzibie Spółki, nie będzie możliwości zaopatrzenia się, pozostawienia czy odbioru naklejek, druków faktur, voucherów itp.,
 • we wszystkich sprawach technicznych związanych np. z wgrywaniem lub aktualizacją aplikacji prosimy o kontakt telefoniczny,
 • grupowych z lotniska prosimy o telefoniczny kontakt z Centralą przy obsłudze imiennych odbiorów z lotniska,
 • sprawy w Księgowości należy załatwiać telefonicznie,
 • wszystkie vouchery pozostawiamy w skrzynce przy wejściu do siedziby Spółki;
 • osoby, które bezwzględnie potrzebują dla swojej księgowości fakturę za abonament prosimy o kontakt z Prezesem Zarządu Marcinem Zychem w celu przesłania dokumentów w formie elektronicznej,
 • UWAGA: FORMA WPŁATY ABONAMENTU
  Kierowcom, którzy na bezgotówce (na kartach własnych i kartach bankowych) mają wystarczającą kwotę na abonament, Księgowość Spółki będzie dokonywać potrącenia i wpłaty bez konieczności osobistej wizyty w danego Kierowcy Biurze.
  Kierowcy, którzy NIE MAJĄ na bezgotówce wystarczającej kwoty, powinni wykonać na terminalu do kart płatniczych transakcję swoją własną kartą płatniczą na odpowiednią kwotę (uwzględnić należy prowizję bankową).
  Można również opłaty za abonament dokonać przelewem na konto Spółki. W przypadku wpłaty abonamentu na konto Spółki należy dokonać wpłaty w pełnej wysokości, gdyż nie ma wtedy technicznej możliwości potrącenia z bezgotówki. Transakcje bezgotówkowe zostaną rozliczone przelewem.
  DANE DO PRZELEWU:
  Radio Taxi 919 Sp. z o.o.
  ul. Prof. Stefana Myczkowskiego 1/4
  30-198 Kraków
  NIP: 676 01 01 000
  TYTUŁ PRZELEWU: Abonament za m-c…. Imię i nazwisko kierowcy
  Nr rachunku: 98 86190006 0090 0900 0142 0014
  (Małopolski Bank Spółdzielczy)

Prosimy o ścisłe stosowanie się do powyższych zasad, które wynikają z troski o nasze wspólne zdrowie. Oznacza to niestety, że na odebranie telefonu przez Zarząd czy Księgowość trzeba będzie czekać odrobinę dłużej. Zrobimy wszystko, aby ograniczenia miały jak najmniejszy wpływ na funkcjonowanie naszej korporacji taxi.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo i zdrowie, apelujemy o przestrzeganie zaleceń i stosowanie się do podstawowych wytycznych służb sanitarnych.

WPROWADZAMY W TAKSÓWKACH RADIO TAXI 919
NASTĘPUJĄCE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

 • zachowujmy w miarę możliwości bezpieczną odległość od Pasażerów, unikajmy niepotrzebnych rozmów i bezpośredniego kontaktu (podawanie dłoni na powitanie itp.)
 • pamiętajmy o częstym i dokładnym myciu rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu,
 • zachęcajmy naszych Klientów do dokonywania płatności bezgotówkowych.
 • zwracajmy szczególną uwagę, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
 • przestrzegajmy higieny kaszlu i oddychania,
 • nie obawiajmy się zwracać uwagi Klientom, aby nie kasłać i nie kichać w naszym kierunku,
 • starajmy się, aby nasze samochody były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak klamki, włączniki, telefony, terminale płatnicze powinny być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.

POINFORMUJEMY NASZYCH KLIENTÓW O WDROŻONYCH W NASZYCH TAKSÓWKACH ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA. WIELE OSÓB MUSI SIĘ PRZEMIESZCZAĆ PO KRAKOWIE I ZAPEWNE POSZUKUJE BEZPIECZNEGO TRANSPORTU.

 


OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA USŁUGI BEZGOTÓWKOWE
Przelewy za transakcje bezgotówkowe są dokonywane według następujących zasad:

 • rozliczenie pierwszej połowy danego miesiąca (za dni od 1-go do 15-go) następuje w ciągu kilku pierwszych dni kolejnego miesiąca.
 • rozliczenie drugiej połowy danego miesiąca (za dni od 16-go do 31-go) następuje w drugiej połowie kolejnego miesiąca tj. po terminie zapłaty abonamentu.
 • rozliczenie transakcji na karty Taxi Polska (Ele Taxi) następuje osobnym przelewem ok. 15-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
 • transakcje na karty płatnicze wysyłane są codziennie w dni robocze lub co wtorek.