ROZLICZENIA ZA USŁUGI BEZGOTÓWKOWE
Przelewy za transakcje bezgotówkowe będą dokonywane według następujących zasad:

  • rozliczenie pierwszej połowy danego miesiąca (za dni od 1-go do 15-go) następować będzie w ciągu kilku pierwszych dni kolejnego miesiąca. Przykład: za okres od 1-go listopada do 15-go listopada przelewy dokonane zostaną do ok. 5-go grudnia.
  • rozliczenie drugiej połowy danego miesiąca (za dni od 16-go do 31-go) następować będzie w drugiej połowie kolejnego miesiąca tj. po terminie zapłaty abonamentu. Przykład: za okres od 16-go listopada do 30-go listopada przelewy dokonane zostaną ok. 17-go grudnia.
  • rozliczenie transakcji na karty Taxi Polska (Ele Taxi) następować będzie osobnym przelewem ok. 15-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Przykład: za listopad przelewy dokonane zostaną ok. 17-go grudnia.
  • transakcje na karty płatnicze wysyłane będą codziennie w dni robocze lub co wtorek.

Prosimy, by na bieżąco śledzić własne rozliczenia logując się do Strefy Kierowcy. Jeśli przelewy będą wysyłane wg powyższego harmonogramu, to środków na koncie kierowcy może być za mało na abonament. Wtedy, zgodnie z umową, będziemy zmuszeni do zawieszenia kierowcy, który nie zapłacił abonamentu. Nadal można dokonywać płatności poprzez potrącenie z bezgotówki.