W nocy z 24 na 25 stycznia 2019 r. (piątek/sobota) zapewniamy obsługę transportową dla uczestników Balu Noworocznego pracowników Philip Morris International (Zakłady Tytoniowe). Impreza odbędzie się na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9. Bal rozpoczyna się ok godz. 20.00. Organizatorzy przewidują udział ok. 1200 osób. Uczestnicy na bal przyjeżdżają we własnym zakresie, natomiast nasza korporacja zapewnia powrót z imprezy. Taksówki powinny do dyspozycji od ok. godz. 22.00 w piątek do ok. 05:00 w sobotę. Uczestnicy Balu Noworocznego korzystają z usług naszych taksówek, które powinny oczekiwać na parkingu przy EXPO, bez konieczności zamawiania przez Centralę.
AKTUALIZACJA: pobranie Pasażera spod Expo następuje wg kolejności przyjazdu danej taksówki na parking. Zachowujemy obowiązek logowania w rejonie, dzięki czemu Centrala oraz pozostali kierowcy będą mieć bieżący podgląd na sytuację przy Expo.

ZASADY ROZLICZENIA:
Przejazdy będą wykonywane bezgotówkowo na podstawie eVoucherów, które będą posiadać pasażerowie. Nie ma stawek zryczałtowanych, wszystkie przejazdy wg wskazań taksometru zgodnie z obowiązującą taryfą.
Organizatorzy ustalili jednak limit odległości na przejazd – maksymalnie do 30 km. Decyduje odległość kursu, a nie maksymalny limit eVouchera. Jeżeli dochodzi do tzw. rozwózki kilku pasażerów, a każdy z nich posiada osobny eVoucher i jeśli trasa jest dłuższa niż 30 km, to istnieje możliwość autoryzacji dwóch eVoucherów: pierwszy na kwotę trasy do 30 km i kolejny za pozostały odcinek. Natomiast przy rozwózce, której odległość NIE przekracza 30 km, kierowca powinien odebrać eVoucher na końcu trasy od ostatniego pasażera i autoryzować kwotę za całość przejazdu. W przypadku przekroczenia limitu kilometrów przy kursie z jednym pasażerem, który ma tylko jeden eVoucher, klient ma obowiązek dopłacić różnicę gotówką lub kartą płatniczą.

UWAGA: Ponieważ rozliczenie odbędzie się na podstawie eVoucherów, obowiązują następujące zasady: kod kierowca bezwzględnie musi autoryzować na terminalu POS zaraz po wykonaniu usługi. W razie problemów z autoryzacją eVoucherów od razu zgłasza ten fakt na Centralę. Za zgodą Centrali TYLKO Z POWODU BRAKU ŁĄCZNOŚCI (odpowiedni komunikat i wydruk z terminala) taksówkarz może wypełnić papierowy voucher w/g ogólnych zasad (data, kwota, trasa przejazdu, podpis pasażera) i musi go rozliczyć w Kasie najpóźniej do 27 stycznia br. (poniedziałek) do godz. 13.00, dołączając wydruk z terminala POS potwierdzający brak łączności oraz eVoucher, który w takim przypadku zabiera od pasażera.

Pasażerom kierowca obowiązkowo ma wydać wydruk (kopię potwierdzenia autoryzacji) z terminala POS, a na wydruku dla kierowcy ma być wpisana na odwrocie trasa przejazdu. W przypadku zgłoszenia reklamacji danego kursu, ułatwi to ustalenie danych pasażera, trasy i kwoty na podstawie wydruku z terminala oraz paragonu fiskalnego zawierającego przejechaną odległość.

Prosimy o zapewnienie obsługi, dostępność samochodów oraz odpowiedni wysoki poziom usług.


ROZLICZENIE I FAKTUROWANIE STYCZEŃ 2020

Informujemy, że vouchery z miesiąca stycznia 2020 należy rozliczyć najpóźniej do dnia 03.02.2020 (poniedziałek) do godz.13.00.
Vouchery dostarczone po tym terminie nie będą mogły zostać rozliczone.

Bardzo prosimy o dochowanie powyższego terminu. Przypominamy, że jest to podyktowane koniecznością jak najszybszego przesłania wystawionych faktur do firm. Wydłużenie terminu rozliczania powoduje zwłokę w zapłacie, a ta prowadzi do opóźnień w przelewach do kierowców. Przypominamy równocześnie o możliwości pozostawienia prawidłowo wypełnionych voucherów w skrzynce na listy przy wejściu do siedziby Spółki.

W dniach 04.02.2020 do 07.02.2020 Księgowość Spółki będzie nieczynna. Vouchery z lutego przyjmowane będą od 10.02.2020 (poniedziałek).


OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA USŁUGI BEZGOTÓWKOWE
Przelewy za transakcje bezgotówkowe są dokonywane według następujących zasad:

  • rozliczenie pierwszej połowy danego miesiąca (za dni od 1-go do 15-go) następuje w ciągu kilku pierwszych dni kolejnego miesiąca.
  • rozliczenie drugiej połowy danego miesiąca (za dni od 16-go do 31-go) następuje w drugiej połowie kolejnego miesiąca tj. po terminie zapłaty abonamentu.
  • rozliczenie transakcji na karty Taxi Polska (Ele Taxi) następuje osobnym przelewem ok. 15-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
  • transakcje na karty płatnicze wysyłane są codziennie w dni robocze lub co wtorek.