Dotacje UE


Dotacje UE

Radio Taxi 919 Sp. z o.o., na podstawie zawartej umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości,
otrzymała wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – działanie 3.4 – dotacje na kapitał obrotowy.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej
oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,
które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowanym efektem projektu jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa.


Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla Radio Taxi 919 Sp. z o.o.

Numer projektu:
POIR.03.04.00-12-0309/20-00

Wartość projektu:
270 779,40 zł

Projekt w całości finansowany jest z Funduszy Europejskich


loga